Oferta

Firma projektowo-wykonawcza z Wrocławia

PROTECH z Wrocławia jest firmą projektowo-wykonawczą. W ramach działalności podejmuję się projektowania posadowień obiektów budowlanychwzmocnień budynków, wykonania robót ziemnych i palowych, a także sprawowania nadzorów budowlanych i doradztwa technicznego.

 

Projektowanie geotechniczne

Jestem specjalistą w zakresie tworzenia projektów geotechnicznych. Moje doświadczenie w tym zakresie pozwala mi oferować Państwu usługi w następujących kategoriach:

 • projektów posadowienia obiektów budowlanych i budynków,
 • projektów wzmocnienia fundamentów istniejących budynków dla potrzeb rozbudowy lub/i nadbudowy (podbicie klasyczne, kolumny jet grouting),
 • projektów wzmocnienia podłoża gruntowego (fundamenty palowe) dla potrzeb realizacji nowo projektowanych budynków,
 • projektów zabezpieczenia głębokich wykopów (ścianki berlińskie, palisady, ścianki szczelne),
 • adaptacji projektów typowych pod kątem konstrukcji,
 • projektów konstrukcji z żelbetu lub stali,
 • projektów wyburzeń i rozbiórek,
 • inwentaryzacji budynków.

Sprawowanie nadzoru

Realizacja inwestycji budowlanych jest niezwykle złożonym procesem, w którym na etapie realizacji często powołuje się do sprawowania funkcji kierowniczych osoby mogące się wykazać odpowiednimi kwalifikacjami. Z uwagi na posiadane przez mnie uprawnienia mogę podjąć się wykonania następujących zadań:

 • pełnienia funkcji kierownika robót,
 • pełnienia funkcji kierownika budowy,
 • sprawowania w imieniu inwestora funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ponadto służę również doradztwem geotechnicznym i technicznym oraz wydaję opinie techniczne.

Specjalistyczne roboty budowlane

W ramach realizowanych przez firmę zleceń znajdują się również specjalistyczne roboty budowlane, takie jak zabezpieczanie głębokich wykopów czy wzmacnianie podłoża gruntowego. Zajmuję się posadowieniem budynków i innych obiektów budowlanych na palach. Służę również pomocą przy problemach z już istniejącymi budowlami. Wzmacniam lub podbijam fundamenty, a także stabilizuję te, które nierówno osiadają, powodując pęknięcia.

Wykonując te prace posługuję się różnorodnymi technologiami. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć realizację palisad z pali wierconych, ścianek berlińskich oraz ścianek z grodzic stalowych, mikropali wierconych, mikropali iniekcyjnych oraz pali przemieszczeniowych. Ponadto wykonuję kolumny betonowe, kolumny DSM oraz kolumny jet grouting.

Podsumowując, w ramach specjalistycznych robót budowlanych firma realizuje:

 • roboty ziemne:
  • wykopy pod fundamenty,
  • niwelacje terenu,
 • roboty wyburzeniowe,
 • roboty palowe:
  • mikropale,
  • kolumny DSM,
  • kolumny jet grouting,
  • kolumny betonowe,
 • roboty żelbetowe:
  • fundamenty,
  • słupy,
  • ściany,
  • stropy.
google logo