Usługi projektowo-wykonawcze

Mikropale od PROTECH z Wrocławia

Firma PROTECH Grzegorz Drożdż z Wrocławia od 2013 roku świadczy usługi projektowo-wykonawcze na rzecz firm budowlanych oraz biur projektowych, a także klientów indywidualnych. W ciągu tych kilku lat terenem swojej działalności objęła całą Polskę.

Główną specjalizacją mojej firmy są projektowanie geotechnicznewykonywanie mikropali. Działania te są wzajemnie komplementarne, dzięki temu doświadczenie zdobywane przy ich wykonywaniu daje pomnożone efekty. Wykonywanie tych usług jest możliwe, dzięki posiadanym przeze mnie uprawnieniom budowlanym do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

jetGrounding

Jet grouting

Jet grouting to specjalna metoda wysokociśnieniowej iniekcji mieszaniną cementu i bentonitu pomagająca wzmocnić posadowienie fundamentów budowli, które istnieją w bezpośrednim sąsiedztwie głębokich wykopów.

mikropale

Mikropale

Mikropale to rozwiązanie służące stabilizacji gruntu, wykorzystywane jako posadowienie pośrednie. Moja firma oferuje zaprojektowanie oraz wykonanie mikropali na potrzeby wzmocnienia fundamentów budynków.

projekty

UMÓW SIĘ NA WZYTĘ

Moja firma oferuje Państwu szeroki zakres usług projektowych w szczególności związanych ze wzmacnianiem podłoża i fundamentów. Ponadto podejmuję się też pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projekty geotechniczne

Projekty geotechniczne to specjalistyczne analizy ukazujące sposób współpracy i wzajemnego wpływu podłoża gruntowego i budowli. Wymagają pogłębionych badań geologicznych, które ukazują przekrój i strukturę poszczególnych warstw gruntu. Umożliwiają określenie głębokości pali, kolumn lub innego rodzaju wzmocnień, które umożliwią realizację inwestycji lub zabezpieczą już istniejące budynki.

google logo