Jet grouting

Jet grouting zwany iniekcją wysokociśnieniową lub iniekcją strumieniową jest szczególnie ciekawym rozwiązaniem. Ta technologia jest wykorzystywana głównie do wzmacniania podłoża gruntowego pod fundamentami budynków istniejących i polega na formowaniu pala/kolumny poprzez niszczenie naturalnej struktury gruntu energią iniektu, który jest tłoczony pod wysokim ciśnieniem poprzez żerdź wiertniczą. Iniekt stanowi zwykle zaczyn cementowy lub cementowo-bentonitowy. Jet grouting znajduje bardzo szerokie zastosowanie, gdyż dzięki tej technologii można również wzmocnić wszelkiego rodzaju grunty, takie jak grunty spoiste o różnym stopniu plastyczności, piaski o niskim stopniu zagęszczenia, torfy, namuły czy nasypy. Efektem procesu iniekcji strumieniowej w strefie oddziaływania strumienia iniekcyjnego jest wzmocnienie gruntów, tzw. scementowanie. Powstaje w ten sposób kolumna cementowo-gruntowa, która charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością. Dodatkowo, gdy jest taka konieczność, w kolumnie można umieścić zbrojenie w postaci sztywnych stalowych profili (rur, prętów, kształtowników).

Metoda iniekcji jet grouting stosowana jest przede wszystkim do wzmacniania elementów nośnych istniejących budynków. Dzięki niej można:

  • wzmocnić posadowienie fundamentów obiektów istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie głębokich wykopów (zabudowa plombowa),
  • wzmocnić (podbić) podłoża istniejących fundamentów,
  • przeciwdziałać w przypadku znacznego lub nierównomiernego osiadania obiektu,
  • umożliwić rozbudowę lub nadbudowę obiektu,
  • wzmocnić fundamenty obiektów mostowych,
  • wzmocnić podłoże pod nasypy drogowe i kolejowe,
  • wzmocnić i uszczelnić wały przeciwpowodziowe,
  • doszczelnić palisady, ściany szczelne i szczelinowe.

Jednakże nie jest wykluczone zastosowanie tak specjalistycznych robót budowlanych do wzmacniania posadowienia fundamentów budynków nowo wznoszonych, wykonywania poziomych przesłon (korków) przeciw filtracyjnych czy zabezpieczania ścian głębokich wykopów.

google logo